Indlæg

Forskudsopgørelse 2019

Ny forskudsopgørelse?

Indberet håndværkerfradraget nu

SKAT vil rigtig gerne have, at vi forskudsopgiver vores indkomst og fradrag så korrekt som muligt. Derfor er de i øjeblikket i gang med at udsende forslag til nye forskudsopgørelser til 250.000 danskere, som ser ud til enten at skulle betale restskat eller få overskydende skat for 2016.

SKAT bruger din årsopgørelse for 2015 samt de nyeste indberetninger fra arbejdsgiverne til at vurdere, hvem der ser ud til at have forskudsangivet skævt. Får du et forslag til en ny forskudsopgørelse skal du AKTIVT gå ind og annullere den hvis du ikke ønsker at det nye skattekort skal træde i kraft.

Er du en af dem, der med vilje har sat indkomsten højt og fradragene lavt for at få overskydende skat, skal du derfor være opmærksom på den nye forskudsopgørelse. Du har 15 dage til at reagere og ellers er den nye forskudsopgørelse gældende.

Bemærk i øvrigt, at SKAT ikke nødvendigvis kender DIN situation og at det derfor ikke er sikkert at SKAT’s forslag er rigtigt. Er du en af dem, der får et forslag fra SKAT, så gå ind og forhold dig til rettelserne og din forventede økonomi i øvrigt. Det bør du i øvrigt også gøre selvom SKAT ikke har taget fat i dig. Din skat, dit ansvar.

Årets skattefidus?

Skattefidus

Skattefidus

Årets skattefidus? Jeg så en overskrift jeg ikke kunne ignorere og tillad mig at referere til TV2nyhedernes hjemmeside. Er det mon for godt til at være sandt, at din (pensionist)mor eller far kan passe dine børn og du ender med at tjene på det? Næ, det er såmænd rigtig nok. Men du skal være varsom, for gør du betalingen for børnepasningen betinget af, at du får pengene retur som gave, så går den ikke.

Lad mig kort forklare:

Dine pensionerede forældre må tjene 10.400 kr. skattefrit i 2015 og du kan i 2015 får op til 15.000 kr. i håndværkerfradrag – som også dækker børnepasning i hjemmet. Så her sparer du sådan set bare skatteværdien af de 10.400 kr. du eksempelvis betaler til din mor, dvs. omkring 3.000 kr.

Fidusen ligger så i, at din mor må give dig en skattefri gave på op til 60.700 kr. årligt. Hvis hun giver dig 10.400 kr. tilbage skattefrit, så har hun ikke fået noget for at passe dine børn – hvilket de fleste bedsteforældre vel er helt ok med. Du har til gengæld en udgift på 0 kr. og har fået et fradrag på 10.400 kr. hvormed du sparer ca. 3.000 kr. i skat.

Jeg forventer helt klart, at det er et hul der er lukket igen i 2016 så det er nu du skal slå til. Årsagen til, at det kan lade sig gøre i 2015 er, at boligjobordningen (håndværkerfradraget) blev vedtaget relativt sent i 2015 og at mange pensionister allerede havde udført arbejde, de forventede var skattefrit. Normalt kan de nemlig ikke modtage skattefrie beløb, hvis den der aflønner tager fradrag efter boligjobordningen.

Det med ’småt’: Du skal sende regningen senest 31/12-15. De venlige bedsteforældre skal udfylde en ’serviceerklæring’ på skats hjemmeside. Betalingen for arbejdet skal ske elektronisk jf. reglerne om håndværkerfradrag. Det må ikke være nedskrevet/tiltænkt/oplagt, at betalingen er betinget af, at du får penge retur som gave og lur mig, om ikke skat finder det mistænkeligt, hvis du modtager 10.400 kr. i gave ganske kort tid efter? Specielt hvis dine eventuelle søskende ingenting får? Vurderer skat, at ’gaven’ har en sammenhæng med betalingen for børnepasning/hækklipning eller hvad det måtte være, er gavebeløbet skattepligtigt. Og en sidste ting: hvis du allerede har brugt dit håndværkerfradrag i 2015 er der ikke nogen gevinst at hente her.

Jeg vil ikke på min blog lægge op til hverken det ene eller det andet. Fidusen er reel, men vurder selv om ikke du falder på reglen om betingede gaver.

Maya Grydholt

Indberet dit håndværkerfradrag nu!

Indberet håndværkerfradraget nu
Indberet håndværkerfradraget nu

Så har SKAT åbnet op for indberetning af håndværkerfradraget for 2015. Du kan altså allerede nu logge ind og indberette udgifterne til arbejdsløn, hvis du har haft håndværkere i huset i 2015. Ordningen er den samme som i 2013 og 2014. Intet er lavet om der. Du kan altså fratrække 15.000 kr. per person (ægtepar 30.000 kr.) til arbejdsløn inkl. moms for hjælp i hjemmet samt istandsættelse.

I 2016 og 2017 er der ligeledes indgået en aftale om håndværkerfradraget, men lovforslaget fremsættes først senere i sin helhed. Der er lagt op til, at beløbet hæves til 18.000 kr. per person, men deles op i to, således at udgifter til service i hjemmet (rengøring, vinduespudsning mv.) kan fradrages med 6.000 kr. og håndværkerydelser med 12.000 kr.

For 2016 og 2017 forventes det, at fradraget for håndværkerydelserne begrænses til ydelser, der modvirker sort arbejde samt for arbejder, der har et grønt sigte. Det kan virke bredt, men som jeg hører jungletrommerne tror jeg, at man skal bide mærke i det grønne sigte. Det bliver formentlig kun energiforbedringer og klimatilpasninger der giver adgang til fradrag. Den endelige liste forventes klar i løbet af efteråret.

Sidder du klar med regninger der skal indberettes for 2015 kan du med fordel gøre det allerede nu. Indberetter du nu, vil fradraget nemlig komme med på den første årsopgørelse SKAT sender ud. Ja sorry… større fordel er der så heller ikke i det, men så er det da gjort.

SKAT laver også fejl

Penge tilbage i skat

Jeg kan ikke understrege nok, at du skal kontrollere din årsopgørelse for fejl og mangler. Her er dog en fejl, der ikke var så mange der fik øje på. 900.000 danskere er omfattet af fejlen, så måske er DU en af dem, der skal ha’ et par hundrede kroner tilbage fra SKAT til august.

Det drejer sig om beskæftigelsesfradraget, hvor SKAT i beregningsgrundlaget ikke har medtaget præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer. Så hvis din arbejdsgiver har indbetalt til en pensionsordning, hvori der også indgår præmie til gruppelivsordning eller sundhedsforsikring OG du samtidig ikke har fået maksimalt beskæftigelsesfradrag vil du skulle have penge tilbage. Det drejer sig i de flestes tilfælde blot om op til 50 kr. for hvert af årene 2004-2012, men det kan man vel også få en god middag eller et par nye sandaler for 🙂

Bemærk dog, at hvis du i alle årene har tjent nok til at få maksimalt beskæftigelsesfradrag er der ikke noget at komme efter. I 2004 var grænsen 280.000 og i 2012 var grænsen 320.455 kr.

Man skal ikke foretage sig noget. SKAT meddeler at de har styr på, hvem der skal ha’ penge retur og pengene vil blive indsat på din Nemkonto til august såfremt du er omfattet af fejlen.

Har du vundet i det der SKAT’te lotteri?

SKAT'te lotteri

SKAT åbner officielt op for årsopgørelserne mandag d. 9. marts, men sædvanen tro kunne man allerede fra i fredags være heldig at komme igennem køen på skats hjemmeside. Folk valfarter ind for at se, om der står et rødt eller et sort tal og synes at acceptere tallet som et facit. Jeg ser facebook opdateringer, hvor euforien ingen ende vil tage over resultatet. Men har du glemt, at det er dine egne penge du får igen?

Vi ved det jo egentlig godt. Hvis vi skal have penge tilbage i skat, så er det fordi vi har betalt for meget skat i løbet af året. Og skal vi betale restskat, så er der ikke blevet opkrævet nok skat løbende. Alligevel kommer det som en stor overraskelse for mange, hvad resultatet bliver.

Tilbage til tallet det hele drejer sig om: Restskat eller overskydende skat. Inden du smiler for bredt (eller græder) så gå ind på årsopgørelsen og gennemgå tallene. Langt de fleste tal bliver indberettet automatisk, men tjek dem alligevel. Det er DIT ansvar at tallene er korrekte når du godkender årsopgørelsen.

Jeg har lavet en liste med 10 ting du skal huske at tjekke. Det er primært fradrag, hvilket betyder, at du snyder dig selv hvis du ikke er opmærksom på dem.

  1. Befordringsfradrag – Hvis der er angivet et tal kan det være fremkommet på to måder. Enten har du selv tastet det ind på din forskudsopgørelse eller også har skat regnet med, at du har arbejdet 216 dage og beregnet den korteste rute til dit arbejde. Regn efter og ret tallet. Sørg for at gemme dokumentationen for din beregning da SKAT har varslet ekstra opmærksomhed på området.
  2. Renter af privat gæld eller udenlandsk gæld. Udenlandske långivere har ikke samme oplysningspligt som danske, så tjek om der er indberettet renter. Privat gæld kender SKAT ikke noget til og for at få rentefradraget skal du give oplysninger om modparten – også selvom det er din mormor.
  3. Håndværkerfradraget. Her er de fleste rimelig bevidste om selv at få indberettet fradraget. Husk at du kun kan få fradrag for arbejdslønnen (inkl. Moms) og at pengene ikke må være betalt kontant. Har du fået gjort rent eller passet børn af en privat person kan du stadig godt få fradrag. Det kræver at der bliver underskrevet en serviceerklæring. Du kan finde blanketten her: Serviceerklæring. Er du i tvivl om du kan få fradrag for en regning eller har andre spørgsmål til håndværkerfradraget, kan jeg varmt anbefale denne side: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/  Her er samlet alle informationer på området på en let og visuelt overskuelig måde.
  4. Aktier og værdipapirer – her kan du ikke være sikker på at SKAT har alle oplysninger så det skal du tjekke.
  5. Engangsprovisioner af lån og garantier kan fradrages, hvis lånet eller garantien har en løbetid på under 2 år. De vil fremgå af din årsopgørelse fra banken, men de indberettes ikke. Det skal du selv sørge for.
  6. Har du tabt penge på firmaer, der er gået konkurs, fx rejsebureauer, flyselskaber eller møbelhandlere, kan du fratrække tabet hvis det overstiger 2.000 kr.
  7. Har du indskudt penge på en etableringskonto eller iværksætteropsparing skal du selv huske at indberette fradraget.
  8. Betaler du børnebidrag uden om Udbetaling Danmark – fx hvis I selv har lavet en skriftlig aftale – skal du huske at angive fradraget.
  9. Betaler du, eller modtager du ægtefællebidrag uden om kommunen skal du også selv huske at skrive det på årsopgørelsen.
  10. Og sidst, men ikke mindst, det fradrag ingen ved de har ret til. Rejsefradraget. Hvis du har været ude og rejse for din arbejdsgiver og arbejdsgiver har dækket dine omkostninger, kan du yderligere fradrage 25% af kostsatsen til dækning af småfornødenheder. Det svarer til 116 kr. per døgn og disse skal ikke dokumenteres. Rejsen skal minimum vare et døgn og du kan beregne fradraget per døgn + 1/24 per time herefter. Bemærk dog, at nogle arbejdsgivere allerede har indberettet dette fradrag for dig.

Til sidst vil jeg ønske dig god fradragsjagt. Jeg håber du finder noget 🙂