Forskudsopgørelsen for 2017 – what’s new?

rolling_out_red_carpet_18870

Fra d. 15. november kan du se din forskudsopgørelse for 2017 på skat.dk.

Skat danner din forskudsopgørelse på baggrund af de oplysninger de har om dig i deres systemer. Hvis du har tilrettet din forskudsopgørelse i løbet af 2016 vil det være denne de tager udgangspunkt i. For de fleste vil det være årsopgørelsen for 2015 der ligger til grund for forskudsopgørelsen for 2017. Indkomster vil være reguleret lidt op med en fast procentsats, mens fradrag og renter vil være de samme.

Hvad er nyt i 2017

Der er ikke udsigt til de store ændringer fra Skat’s side i 2017. Personfradraget, beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen hæves en lille smule i 2017, men ikke noget mærkbart.

Havde du restskat i 2015, som du lod overføre, vil det være indregnet i din forskudsskat for 2017 og medføre et højere skattetræk.

Hvad skal du foretage dig

Ovenstående ændringer bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse. Det du skal kigge på er, om der er sket ændringer i dit liv og økonomi som kan have indflydelse på skatten.

  1. Ligger din indkomst på den rigtige side af topskattegrænsen. Det er ikke så vigtigt hvor præcis du er med lønnen da du løbende betaler A-skat af denne. Men er du i en situation, hvor du krydser topskattegrænsen er det en god ide at få det med i forskudsopgørelsen. Lønindkomsten retter du i rubrik 10. Topskattegrænsen i 2017: 521.304 kr. før AM-bidrag. (479.600 efter AM-bidrag)
  2. Har du b-indkomst (fx honorarer, som ikke udbetales via lønseddel) skal dette medtages da der ikke automatisk bliver trukket skat af dette.
  3. Er du blevet arbejdsløs er det vigtigt at du går ind og ændrer din lønindkomst da du ellers får et beskæftigelsesfradrag, du ikke er berettiget til. Du kan rette den til igen så snart du igen får lønindkomst.
  4. Har du omlagt lån i 2016, købt/solgt bolig eller lignende skal du rette renterne til. Også hvis du har et flexlån skal du kigge på om renterne har ændret sig. Renterne ændrer du i rubrik 41, 42 og 43.
  5. Har du skiftet job eller er flyttet, har dit kørselsfradrag måske ændret sig. Kørselsfradraget ændrer du i rubrik 51.
  6. Er du blevet gift eller skilt i løbet af året kan der være nogle børnepenge involveret. Betaler du børnepenge taster du det i rubrik 54.
  7. Modtager du underholdsbidrag fra en tidligere ægtefælle skal du taste dette i rubrik 18
  8. Har du enkeltmandsvirksomhed bliver du beskattet af overskuddet og det skal med i forskudsopgørelsen. Indtast dit forventede overskud i rubrik 221

Forskudsopgørelsen siger noget om, hvad du forventer at tjene og hvad du forventer at have af fradrag. På baggrund af dette beregnes din trækprocent og dit månedlige fradrag. Man kan ikke snakke om fejl i en forskudsopgørelse, men hvis tallene ligger langt fra virkeligheden betaler du ikke den rigtige skat løbende og du vil ende med en restskat eller overskydende skat når året er gået.

 

Maya Grydholt

Økomina ApS

8/11-16

Kunne du lide postet? Del det her: Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter