Har du vundet i det der SKAT’te lotteri?

SKAT'te lotteri

SKAT åbner officielt op for årsopgørelserne mandag d. 9. marts, men sædvanen tro kunne man allerede fra i fredags være heldig at komme igennem køen på skats hjemmeside. Folk valfarter ind for at se, om der står et rødt eller et sort tal og synes at acceptere tallet som et facit. Jeg ser facebook opdateringer, hvor euforien ingen ende vil tage over resultatet. Men har du glemt, at det er dine egne penge du får igen?

Vi ved det jo egentlig godt. Hvis vi skal have penge tilbage i skat, så er det fordi vi har betalt for meget skat i løbet af året. Og skal vi betale restskat, så er der ikke blevet opkrævet nok skat løbende. Alligevel kommer det som en stor overraskelse for mange, hvad resultatet bliver.

Tilbage til tallet det hele drejer sig om: Restskat eller overskydende skat. Inden du smiler for bredt (eller græder) så gå ind på årsopgørelsen og gennemgå tallene. Langt de fleste tal bliver indberettet automatisk, men tjek dem alligevel. Det er DIT ansvar at tallene er korrekte når du godkender årsopgørelsen.

Jeg har lavet en liste med 10 ting du skal huske at tjekke. Det er primært fradrag, hvilket betyder, at du snyder dig selv hvis du ikke er opmærksom på dem.

  1. Befordringsfradrag – Hvis der er angivet et tal kan det være fremkommet på to måder. Enten har du selv tastet det ind på din forskudsopgørelse eller også har skat regnet med, at du har arbejdet 216 dage og beregnet den korteste rute til dit arbejde. Regn efter og ret tallet. Sørg for at gemme dokumentationen for din beregning da SKAT har varslet ekstra opmærksomhed på området.
  2. Renter af privat gæld eller udenlandsk gæld. Udenlandske långivere har ikke samme oplysningspligt som danske, så tjek om der er indberettet renter. Privat gæld kender SKAT ikke noget til og for at få rentefradraget skal du give oplysninger om modparten – også selvom det er din mormor.
  3. Håndværkerfradraget. Her er de fleste rimelig bevidste om selv at få indberettet fradraget. Husk at du kun kan få fradrag for arbejdslønnen (inkl. Moms) og at pengene ikke må være betalt kontant. Har du fået gjort rent eller passet børn af en privat person kan du stadig godt få fradrag. Det kræver at der bliver underskrevet en serviceerklæring. Du kan finde blanketten her: Serviceerklæring. Er du i tvivl om du kan få fradrag for en regning eller har andre spørgsmål til håndværkerfradraget, kan jeg varmt anbefale denne side: http://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/  Her er samlet alle informationer på området på en let og visuelt overskuelig måde.
  4. Aktier og værdipapirer – her kan du ikke være sikker på at SKAT har alle oplysninger så det skal du tjekke.
  5. Engangsprovisioner af lån og garantier kan fradrages, hvis lånet eller garantien har en løbetid på under 2 år. De vil fremgå af din årsopgørelse fra banken, men de indberettes ikke. Det skal du selv sørge for.
  6. Har du tabt penge på firmaer, der er gået konkurs, fx rejsebureauer, flyselskaber eller møbelhandlere, kan du fratrække tabet hvis det overstiger 2.000 kr.
  7. Har du indskudt penge på en etableringskonto eller iværksætteropsparing skal du selv huske at indberette fradraget.
  8. Betaler du børnebidrag uden om Udbetaling Danmark – fx hvis I selv har lavet en skriftlig aftale – skal du huske at angive fradraget.
  9. Betaler du, eller modtager du ægtefællebidrag uden om kommunen skal du også selv huske at skrive det på årsopgørelsen.
  10. Og sidst, men ikke mindst, det fradrag ingen ved de har ret til. Rejsefradraget. Hvis du har været ude og rejse for din arbejdsgiver og arbejdsgiver har dækket dine omkostninger, kan du yderligere fradrage 25% af kostsatsen til dækning af småfornødenheder. Det svarer til 116 kr. per døgn og disse skal ikke dokumenteres. Rejsen skal minimum vare et døgn og du kan beregne fradraget per døgn + 1/24 per time herefter. Bemærk dog, at nogle arbejdsgivere allerede har indberettet dette fradrag for dig.

Til sidst vil jeg ønske dig god fradragsjagt. Jeg håber du finder noget 🙂